Oficiální stránky Florbalového klubu Jiskra Domažlice - optimalizováno na 1280x800, MSIE 7.0 a vyšší...


Přihláška na příměstský tábor

Autor: Václav Cihla <vencipilot(at)seznam.cz>, Téma: Elévové, Vydáno dne: 29. 05. 2018

Pod přihláškou si můžete přečíst informace na příměstký tábor (celý článek >>>).

Tento list vyplnit a poslat zpět nejpozději do 30. 06. 2018 na výše uvedenou adresu: Sportovní hala, Fügnerova 647, 344 01 Domažlice nebo na email: kubud@seznam.cz SK JISKRA DOMAŽLICE z.s. Oddíl florbalu.
IČ: 03662039 Tel.: 602 135 927

Přihláška na příměstský tábor oddílu florbalu.
Termín: 27. 08. 2018 - 01. 09. 2018
Číslo přihlášky: 40...........
Cena: 1700,- Kč

Údaje účastníka tábora:
Jméno a příjmení: ....................................................................................................................... 
Adresa bydliště: .........................................................................................................................
Datum narození: ........................................................................................................................
Místo narození : .........................................................................................................................
Je plavec: ANO x NE
 
Údaje rodičů účastníka tábora:
Jméno a příjmení matky: ............................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................................
Adresa bydliště: ........................................................................................................................
Jméno a příjmení otce: ..............................................................................................................
Telefon:......................................................................................................................................
Adresa bydliště:.........................................................................................................................
Kontaktní e-mail: .......................................................................................................................

Adresa zákonných zástupců dítěte dosažitelných v době konání tábora:
 ..................................................................................................................................................

Byl/a jsem seznámen s podmínkami a cenou pořadatele tábora a souhlasím s nimi. Své dítě vybavím potřebnými doklady a potvrzeními uvedených v podmínkách (bezinfekčnost, zpráva dětského lékaře, kopii kartičky pojištěnce a potřebnými věcmi na pobyt v táboře). Věci budou předány při příjezdu odpovídajícímu vedoucímu.

Datum: ......................................                 Podpis zákonného zástupce: .................................

Informace pro rodiče:
Adresa tábora: Sportovní hala, Fügnerova 647, 344 01 Domažlice
Hlavní vedoucí: Jan Tauer , tel. 778741550
Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby provozovatele této akce a bude s nimi nakládáno dle nového nařízení o GDPR.


POKYNY K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU FLORBAL DOMAŽLICE
 
TERMÍN: 27. 08. – 01. 09. 2018

ADRESA: Sportovní hala Fügnerova 647 344 01 Domažlice tel.: 778 741 550 nebo 602 135 927

SRAZ: Každý den v době od 07:30 – 08:00 hodin
NÁVRAT: Každý den v době od 16:00 – 16:15 hodin
CENA: 1.700,- Kč

Úhradu proveďte bankovním převodem do 30. 06. 2018. Číslo přihlášky je variabilním symbolem pro platbu a do poznámky napište příjmení.

ČÍSLO ÚČTU: 107-9336140227/0100

VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ZAŠLETE DO 30. 06. 2018 NA ADRESU: Sportovní hala, Fügnerova 647, Domažlice nebo e-mailem: kubud@seznam.cz

STRAVOVÁNÍ: zajištěný oběd (polévka+ hl. jídlo), pitný režim, čerstvé ovoce. S SEBOU – láhev na pití (popsanou), florbalku, tepláky, kraťasy, sportovní obuv do haly i ven, ve čtvrtek vybavení do bazénu. Mobilní telefony doporučujeme ponechat doma - možné odcizení mobilu (za ztráty neručíme!!!) a riziko úrazu u telefonování při různých aktivitách.

PROGRAM TÁBORA:
Od 08:00 – 10:00 hod. – sportovní činnost v hale (mimo čtvrtka, bazén)
Od 10:00 – 12:00 hod. – sportovní činnost venku (hřiště Šumava)
Od 12:00 – 13:00 hod. – oběd
Od 13:00 – 14:00 hod. – odpočinek – stolní hry
Od 14:00 – 16:00 hod. – odpolední cvičení v hale
V sobotu od 14:00 – 16:00 hod. trénink + miniturnaj

PŘI PŘÍCHODU ODEVZDÁ KAŽDÉ DÍTĚ VEDOUCÍMU TÁBORA POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI A ZPRÁVU OD LÉKAŘE!!! KOPII KARTIČKY POJIŠŤOVNY PŘILOŽTE K VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠCE!!! TĚŠÍME SE NA VŠECHNY TÁBORNÍKY A DOUFÁME, ŽE VÁM S NÁMI BUDE DOBŘE!!!